กกต.ยื่นศาลรธน.ตีความกม.ลูกแล้ว

กกต.ยื่นศาลรธน.ตีความร่างพ.ร.ป.กกต.แล้ว คาด ศาลรธน.พิจารณารับ-ไม่รับ 21ก.ค.นี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 15.30 น. ผู้แทนสำนักกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เดินทางมายังสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อนำหนังสือคำร้องของกกต. ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง(1) ใน 2 ประเด็น คือ การตัดอำนาจ กกต.แต่ละคนในการระงับยับยั้งการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตในหน่วยหรือเขตเลือกตั้งที่ไปพบ และเรื่อง กกต.ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้เอง ต้องมอบให้ส่วนราชการ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงาน ภายหลัง กกต.ทั้ง 5 คนได้เซ็นลงนามครบแล้วเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้(21 ก.ค.) อย่างไรก็ตาม คาดว่าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จะนำคำร้องดังกล่าวเข้าที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวันพุธที่ 25 ก.ค.นี้ เพื่อพิจารณาว่าคำร้องดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาหรือไม่