Category Archives: ข่าวด่วนรอบวัน

เห็นด้วยกรธ.ปรับแก้กม.ลูกศาลรธน.

กกต. จ่อยื่นศาลรธน.ตีความร่างพ.ร.ป.กกต. รอ 5 เสือลงนามครบ ยันไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง
21 ก.ค.60-นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารกลาง ให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นหนังสือให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วย กกต. ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ว่า ขณะนี้สำนักงานฯอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อให้ กกต. ทั้ง 5 คน เซ็นลงนาม เนื่องจากยังมี กกต. บางคนติดภารกิจที่ต่างจังหวัด ซึ่งการส่งหนังสือดังกล่าวไม่ได้กำหนดว่าจะต้องส่งเมื่อใดถ้าส่งภายในวันศุกร์นี้คืออยู่ในกรอบ 5 วันที่นายกรัฐมนตรีพักร่างฯ แต่ถ้าส่งในวันจันทร์ที่ 24 ก.ค.ก็จะอยู่ในกรอบระยะเวลา 20 วัน ที่นายกฯนำร่างขึ้นทูลเกล้าฯ ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญอาจจะรับหรือไม่รับคำร้องก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจการพิจารณา หากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องก็ไม่มีข้อผูกพันว่าจะต้องชะลอหรือไม่ชะลอขั้นตอนการประกาศใช้กฎหมาย เพราะเป็นเรื่องที่แต่ละฝ่ายต้องประเมินว่าสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไร

“ถ้ากกต.จะส่งหนังสือให้ศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่ต้องรอให้ กกต.เซ็นครบทั้ง 5 คน ก็สามารถทำได้เลยไม่ผิดอะไร เพราะนายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. ได้เซ็นลงนามเรียบร้อยแล้ว แต่การรอให้ กกต.เซ็นครบนั้น เพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และความเป็นเอกภาพของ กกต. ร่วมทั้งเพื่อเป้นการยืนยันมติของ กกต.ด้วย  การส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อต้องการให้กฎหมายเป็นกฎหมายที่ออกมาดีและสมบูรณ์ที่สุด ไม่เป็นปัญหาต่อการเลือกตั้งในอนาคต กกต.ในฐานะผู้ปฏิบัติมองเห็นปัญหาอย่างไร จึงสะท้อนให้ทุกฝ่ายได้เห็น ยืนยันว่าไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของ กกต. ชุดนี้เลย”นายสมชัย กล่าว

นายสมชัย ยังกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จะทบทวนร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญโดยเพิ่มเงื่อนไขการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญของประชาชน ส่วนตัวมองว่าเป็นสิ่งที่ดีจะทำให้การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญมีความชัดเจนขึ้น   เพราะสิ่งที่เป็นเรื่องกังวลใจของทุกฝ่ายคือการให้ประชาชนสามารถยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงนั้น อาจทำให้มีคำร้องเข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญมากเกินไป ดังนั้นหากกำหนดเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ต่างๆ ก็จะเป็นสิ่งที่ดี ทั้งนี้ตนไม่เชื่อว่าการปรับแก้ไขร่างดังกล่าวของ กรธ.ครั้งนี้ เป็นเพราะการที่ กกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่าง พ.ร.ป.กกต.